Witamy na stronie BIP Schroniska dla Zwierząt w Łodzi

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

ul. Marmurowa 4
91-610 Łódź 
tel. 42/ 656-78-42

NIP: 7282310501
REGON: 471094039

Weterynaryjny nr identyfikacyjny: 10613401

________________________________________________________________

Schronisko obsługuje

OSOBY ODBIERAJĄCE WŁASNE ZWIERZĘTA:
- codziennie w godzinach 8.00-16.00

OSOBY ZAINTERESOWANE ADOPCJĄ ZWIERZĄT:
- we wtorki, środy i czwartki w godzinach 12.00-16.00
- w soboty i niedziele w godzinach 10.00-14.00

UWAGA: W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI NIE PROWADZIMY ADOPCJI 

UWAGA: jeśli na podopiecznego Schroniska złożonych jest kilka, kilkanaście podań (deklaracji adopcji), schronisko zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane podania.
Z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie kontaktować się ze wszystkimi zainteresowanymi adopcją, których podania NIE zostały rozpatrzone pozytywnie.

________________________________________________________________


Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej działalności oraz podopiecznych naszej placówki publikowane są pod adresem: https://schronisko.uml.lodz.pl/

________________________________________________________________


Za udostępnianie treści i aktualizację Biuletynu Informacji Publicznej odpowiada Kierownik Jednostki Schroniska dla Zwierząt, uwagi dotyczące BIP można przekazywać: listownie na adres placówki, telefonicznie.: +48 (42) 656-78-42 lub drogą elektroniczną: schronisko.biuro@o2.pl

Adres na platformie ePUAP: schronisko lub za pomocą pisma ogólnego do podmiotu publicznego (SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT)

__________________________________________________________________

Szczegółowych informacji dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych oraz ich przetwarzania przez schronisko udziela inspektor ochrony danych osobowych: Erwin Ryter, tel. 600 499 192, 602 151 170, e-mail: inspektor.ryter@op.pl
Korespondencja w sprawie danych osobowych może być kierowana na adres schroniska z dopiskiem:
"Dla inspektora ochrony danych osobowych".

 

 


Metryka strony i historia zmian