Praca

Ponizsza strona zawiera ogłoszenia dotyczące zatrudnienia pracowników Schroniska dla Zwierząt. Zatrudnianie na stanowiskach urzedniczych odbywa się wyłącznie w ramach konkursów (aplikacje należy składać wyłącznie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia). Dla personelu pomocniczego i obsługi konkursów nie przeprowadza się - nabór jest prowadzony w miarę potrzeb placówki (istnieje możliwość złożenia aplikacji).


 

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni lekarza weterynarii - kierownika gabinetu weterynaryjnego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni lekarza weterynarii - kierownika gabinetu weterynaryjnego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

Wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa o pracę.
Oferujemy: stałe godziny pracy, stabilne zatrudnienie, stabilny pakiet socjalny.


Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe specjalistyczne
- dyspozycyjność w soboty, niedziele i święta.

Mile widziana znajomość USG, RTG, EKG, chirurgii kostnej.

Praca w nowocześnie wyposażonym gabinecie: RTG cyfrowe, USG, EKG, aparaty do badania krwi (biochemia, morfologia), badania moczu.
Nowocześnie wyposażona sala zabiegowa (aparatura do znieczulania wziewnego z monitorem funkcji życiowych, unit stomatologiczny).
Możliwość zdobycia dużego doświadczenia z zakresu chorób wewnętrznych i chirurgii miękkiej.

Do zadań kierownika gabinetu weterynaryjnego należy m.in.:
- ewidencja bieżącej działalności w programie komputerowym „Klinika XP”
- prowadzenie książki przychodów i rozchodów leków
- zakupy leków i materiałów medycznych
- prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej zgodnie z wymogami,
- sporządzanie statystyk i sprawozdań z realizowanych zadań

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.biuro@o2.pl  lub składać osobiście
w schronisku (Łódź, ul.Marmurowa 4) w godz.8.00-16.00 do dnia 30 listopada 2022 roku.

Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych
osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV
moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko lekarza weterynarii.
Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele”.

                                                          ***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni lekarza weterynarii

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni lekarza weterynarii

Wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa o pracę

Wymagania niezbędne: 
- wykształcenie wyższe specjalistyczne
- znajomość obsługi komputera 
- dyspozycyjność w soboty i niedziele

Mile widziana znajomość USG, RTG, EKG, chirurgii kostnej.

Oferujemy:
- stałe godziny pracy
- stabilne zatrudnienie
- stabilny pakiet socjalny

Praca w nowocześnie wyposażonym gabinecie:
- RTG cyfrowe
- USG
- EKG
- aparaty do badania krwi (biochemia, morfologia), 
- badania moczu

Nowocześnie wyposażona sala zabiegowa: 
- aparatura do znieczulania wziewnego z monitorem funkcji życiowych
- unit stomatologiczny

Możliwość zdobycia dużego doświadczenia z zakresu chorób 
wewnętrznych i chirurgii miękkiej.

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.ad@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul.Marmurowa 4) w godz.8.00-16.00
do 30 listopada 2022 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 42/656 78 42, 500 099 995

Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych
osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych
dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko lekarza weterynarii. Ponadto oświadczam,
że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione
prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele”.

 

                                                                                                   ***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni technika weterynarii

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni technika weterynarii

Wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa o pracę

Wymagania niezbędne: 
- wykształcenie kierunkowe
- minimum roczne doświadczenie w zawodzie
- dyspozycyjność w soboty, niedziele i święta

Oferujemy:
- stałe godziny pracy
- stabilne zatrudnienie
- stabilny pakiet socjalny
- pracę w nowocześnie wyposażonym gabinecie
- możliwość zdobycia dużego doświadczenia zawodowego

Oferty należy przesyłać na adres mail: schronisko.biuro@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul. Marmurowa 4), codziennie w godz.8.00-16.00.

Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych
osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko lekarza weterynarii. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele”.

                                                                             ***

                                                               

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku opiekuna zwierząt

OFERTA PRACY: OPIEKUN ZWIERZĄT

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku opiekuna zwierząt.

Wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa o pracę.

Zakres obowiązków:
1) Codzienna opieka nad zwierzętami, w tym:
a) utrzymanie boksów i wybiegów w stałej czystości poprzez systematyczne
usuwanie odchodów, wywożenie taczkami nieczystości z terenu schroniska,
b) przygotowanie karmy dla zwierząt,
c) karmienie i pojenie zwierząt,
d) utrzymywanie w czystości misek,
e) zgłaszanie lekarzowi weterynarii zaobserwowanych objawów chorobowych zwierząt,
f) przeprowadzanie zabiegów dezynfekcji boksów według wewnętrznej instrukcji,
g) odpowiedzialność za przyznany rewir (stan i czystość boksów, klatek, czystość pozostałych pomieszczeń),
h) doprowadzanie zwierząt do gabinetu weterynaryjnego, towarzyszenie zwierzętom podczas podawania,
leków i w czasie innych zabiegów,
i) asystowanie podczas przyjmowania i wydawania zwierząt ze schroniska.

2) Wykonywanie drobnych prac konserwatorskich.

3) Utrzymywanie terenów zielonych w należytym porządku poprzez: koszenie trawy,
przycinanie krzewów, porządki na placu, zamiatanie, odśnieżanie.

Praca na stanowisku opiekuna zwierząt związana jest z:
- wykonywaniem obowiązków na zewnątrz niezależnie od warunków atmosferycznych,
- hałasem,
- nieprzyjemnymi zapachami,
- dorywczo przenoszeniem ciężarów do 50 kg.

Praca od poniedziałku do niedzieli (również w dni świąteczne i wolne od pracy) w godzinach
6.00-14.00, 8.00-16.00, 10.00-18.00 zgodnie z harmonogramem pracy.

Wymagania:
- wykształcenie dowolne,
- dyspozycyjność w soboty, niedziele i święta,
- pozytywne doświadczenia w kontakcie ze zwierzętami.

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.ad@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul.Marmurowa 4) w godz.8.00-16.00
w terminie do dnia 30 września 2022 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 500 099 995 


Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzania danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko opiekuna zwierząt. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele”.

 

                                                                                                  ***

Schronisko zatrudni specjalistę ds. kadr i płac

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi pracownika na stanowisko specjalista ds. kadr i płac

Wymiar czasu pracy: pełny etat (umowa o pracę).

Zakres obowiązków:
- Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
- Sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę , wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń    dla pracowników
- Prowadzenie i aktualizacja danych w systemie kadrowo – płacowym
- Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS w programie „Płatnik”
- Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (komornicy, ZUS, US i inne)
- Przygotowywanie i wysyłka deklaracji podatkowych Pracowników
- Sporządzanie list płac oraz ich rozliczanie w tym ze środków ZFŚS
- Sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON
- Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów
- Nadzorowanie terminów szkoleń BHP i badań okresowych pracowników
- Obsługa systemów bankowych
- Obsługa PPK
- Mile widziana znajomość programu ZFM

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: wyższe lub średnie
- doświadczenie zawodowe w pracy związanej z obsługą kadr lub płac

Wymagania dodatkowe:
- znajomość pakietu MS Office
- umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie
- umiejętności analityczne
- samodzielność i sumienność realizacji powierzonych zadań

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.ad@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul.Marmurowa 4) w godz.8.00-16.00
w terminie do dnia 30 września 2022 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 500 099 995 

Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzania danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko opiekuna zwierząt. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele”.

 

                                                                                               ***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni pracownika ds. zamówień publicznch

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni pracownika ds. zamówień publicznych.

Wymiar czasu pracy: pół etatu ( umowa o pracę).

Zakres obowiązków:
- przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia
- przygotowanie projektów umów związanych z bieżącymi zakupami oraz usługami
- przygotowywanie zapytań ofertowych
- prowadzenie korespondencji z oferentami i wykonawcami
- udział w planowaniu zamówień publicznych w jednostce
- przygotowywanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówień
- prowadzenie rejestru postępowań z zakresu zamówień publicznych
- prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: wyższe lub średnie
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z obsługą zamówień publicznych po stronie zamawiającego w postępowaniach, co do których nie istniał obowiązek stosowania ustawy PZP
-  wiedza z zakresu zamówień publicznych, prawa administracyjnego, ustawy o finansach publicznych

Wymagania dodatkowe:
- praktyczna wiedza o systemie zamówień publicznych
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
- umiejętność współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi
- umiejętność poprawnego redagowania pism
- umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie
- umiejętności analityczne
- samodzielność i sumienność realizacji powierzonych zadań

Aktualne szkolenia z zakresu zamówień publicznych będą dodatkowym atutem.

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.ad@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul.Marmurowa 4) w godz.8.00-16.00
w terminie do dnia 30 września 2022 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 500 099 995 


Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzania danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko opiekuna zwierząt. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele”.

 

                                                                                                    ***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku opiekuna zwierząt

OFERTA PRACY: OPIEKUN ZWIERZĄT

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku opiekuna zwierząt.

Wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa o pracę.

Zakres obowiązków:
1) Codzienna opieka nad zwierzętami, w tym:
a) utrzymanie boksów i wybiegów w stałej czystości poprzez systematyczne
usuwanie odchodów, wywożenie taczkami nieczystości z terenu schroniska,
b) przygotowanie karmy dla zwierząt,
c) karmienie i pojenie zwierząt,
d) utrzymywanie w czystości misek,
e) zgłaszanie lekarzowi weterynarii zaobserwowanych objawów chorobowych zwierząt,
f) przeprowadzanie zabiegów dezynfekcji boksów według wewnętrznej instrukcji,
g) odpowiedzialność za przyznany rewir (stan i czystość boksów, klatek, czystość pozostałych pomieszczeń),
h) doprowadzanie zwierząt do gabinetu weterynaryjnego, towarzyszenie zwierzętom podczas podawania,
leków i w czasie innych zabiegów,
i) asystowanie podczas przyjmowania i wydawania zwierząt ze schroniska.

2) Wykonywanie drobnych prac konserwatorskich.

3) Utrzymywanie terenów zielonych w należytym porządku poprzez: koszenie trawy,
przycinanie krzewów, porządki na placu, zamiatanie, odśnieżanie.

Praca na stanowisku opiekuna zwierząt związana jest z:
- wykonywaniem obowiązków na zewnątrz niezależnie od warunków atmosferycznych,
- hałasem,
- nieprzyjemnymi zapachami,
- dorywczo przenoszeniem ciężarów do 50 kg.

Praca od poniedziałku do niedzieli (również w dni świąteczne i wolne od pracy) w godzinach
6.00-14.00, 8.00-16.00, 10.00-18.00 zgodnie z harmonogramem pracy.

Wymagania:
- wykształcenie dowolne,
- dyspozycyjność w soboty, niedziele i święta,
- pozytywne doświadczenia w kontakcie ze zwierzętami.

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.ad@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul.Marmurowa 4) w godz.8.00-16.00
w terminie do dnia 31 marca 2022 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 500 099 995 


Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzania danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko opiekuna zwierząt. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele”.

 

                                                                                                  ***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni lekarza weterynarii

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zatrudni lekarza weterynarii

Wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa o pracę

Wymagania niezbędne: 
- wykształcenie wyższe specjalistyczne
- znajomość obsługi komputera 
- dyspozycyjność w soboty i niedziele

Mile widziana znajomość USG, RTG, EKG, chirurgii kostnej.

Oferujemy:
- stałe godziny pracy
- stabilne zatrudnienie
- stabilny pakiet socjalny

Praca w nowocześnie wyposażonym gabinecie:
- RTG cyfrowe
- USG
- EKG
- aparaty do badania krwi (biochemia, morfologia), 
- badania moczu

Nowocześnie wyposażona sala zabiegowa: 
- aparatura do znieczulania wziewnego z monitorem funkcji życiowych
- unit stomatologiczny

Możliwość zdobycia dużego doświadczenia z zakresu chorób 
wewnętrznych i chirurgii miękkiej.

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.ad@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul.Marmurowa 4) w godz.8.00-16.00
do 30 kwietnia 2022 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 42/656 78 42, 500 099 995

Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych
osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych
dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko lekarza weterynarii. Ponadto oświadczam,
że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione
prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele”.

 

                                                                                                   ***


Metryka strony i historia zmian