Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

STATUS PRAWNY

Schronisko dla Zwierząt jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi działającą jako jednostka budżetowa, której status prawny określają następujące akty:

Uchwała Nr XXVIII/624/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Schronisko dla Zwierząt i utworzenia jednostki budżetowej o tej samej nazwie w celu zmiany formy finansowania zadań gminnych

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=83&id=7469

 

Uchwała Nr LXXI/1322/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Schronisku dla Zwierząt

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=83&id=18502

____________________________________________________________________

ORGANIZACJA

Schroniskiem kieruje dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Łodzi. Dyrektor zarządza jednoosobowo Schroniskiem i reprezentuje je na zewnątrz, działając na podstawie udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Schroniska. Dyrektor może wydawać akty kierownictwa wewnętrznego dotyczące działalności Schroniska. Strukturę organizacyjną Schroniska oraz szczegółowy zakres działań jego poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Zarządzenie Nr 1900/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=83&id=28755

____________________________________________________________________

KONTROLE

Nadzór nad działalnością Schroniska dla Zwierząt, jako jednostki organizacyjnej Miasta Łodzi, sprawuje Prezydent Miasta Łodzi, z upoważnienia którego działa Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi (Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź).

Kontrolę nad działalnością Schroniska dla Zwierząt, jako schroniska w rozumieniu ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, sprawuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi (ul. Wapienna 15, 91-087 Łódź).

Kontrolę nad działalnością gabinetu weterynaryjnego Schroniska dla Zwierząt, jako zakładem leczniczym dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, sprawuje Łódzka Izba Lekarsko – Weterynaryjna (ul. Wólczańska 35 lok. 2, 90-607 Łódź).

 


Informację wprowadził(a): Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) (25.08.2019 19:33)

Informację zmodyfikował(a): Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) (10.10.2019 13:51)

Ilość odwiedzin: 363

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
10.10.2019 13:51 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja strony
25.08.2019 19:33 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Utworzenie strony