Przedmiotem działalności Schroniska dla Zwierząt jest:

1) przyjmowanie zagubionych, zabłąkanych lub pozostających bez nadzoru psów i kotów i opieka nad nimi, w tym wymagających opieki kotów wolno żyjących;

2) usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów oraz zwierząt nienadających się do chowu;

3) znakowanie i rejestrowanie psów i kotów znajdujących się w Schronisku, w celu ich identyfikacji;

4) organizowanie i popularyzowanie wszelkich form ochrony zwierząt oraz ich procesu adopcyjnego;

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, których działalność statutowa obejmuje ochronę zwierząt;

6) propagowanie zapobiegania nadmiernemu rozmnażaniu kotów i psów;

7) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w Schronisku;

8) prowadzenie edukacji ekologicznej, w szczególności edukacji w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- stan na 01.01.2021r.

 

 

 

  

 

 

 


Metryka strony i historia zmian