Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ
Przedmiotem działalności Schroniska dla Zwierząt jest:

1. Przyjmowanie zwierząt domowych zagubionych, zabłąkanych lub z innych przyczyn bezdomnych i opieka nad nimi.

2. Zabieranie z terenu miasta zgłoszonych bezdomnych psów i kotów, w tym zwierząt podejrzanych o zachorowanie na chorobę zakaźną i zaraźliwą.

3. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku.

4. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów oraz zwierząt nie nadających się do chowu.

5. Znakowanie i rejestrowanie psów znajdujących się w Schronisku, w celu ich identyfikacji.

6. Prowadzenie usług hotelowych dla zwierząt – w miarę możliwości.

7. Organizowanie i popularyzowanie wszelkich form ochrony zwierząt, sprzedaży lub przekazywania do dalszego chowu zwierząt znajdujących się w Schronisku.

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, których działalność statutowa obejmuje ochronę zwierząt.

9. Współdziałanie z Radą Społeczną ds. Schroniska dla Zwierząt.

10. Promocja w mediach adopcji zwierząt.

11. Propagowanie zapobiegania nadmiernego rozmnażania kotów i psów.

12. Prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w Schronisku.

13. Prowadzenie edukacji ekologicznej, w szczególności edukacji w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

 

Do kompetencji Schroniska dla Zwierząt należy w szczególności:

1. Odławianie zwierząt bezdomnych.

2. Znakowanie zwierząt trafiających do placówki metodą czipowania.

3. Sterylizacja lub kastracja zwierząt trafiających do placówki.

4. Usypianie ślepych miotów zwierząt trafiających do placówki.

5. Zapewniania opieki, w tym weterynaryjnej, zwierzętom trafiającym do placówki.

 

  

 

 

 


Informację wprowadził(a): Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) (25.08.2019 19:33)

Informację zmodyfikował(a): Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) (10.10.2019 13:54)

Ilość odwiedzin: 270