Majątek Schroniska dla Zwierząt, m. in. nieruchomość wraz z naniesieniami i wyposażeniem,  należy w całości do Miasta Łodzi i został oddany w użytkowanie jednostki na zasadach trwałego zarządu.

Bieżące utrzymanie Schroniska jest realizowane z budżetu Miasta Łodzi, do którego dostęp znajduje się na stronie internetowej https://bip.uml.lodz.pl/miasto/budzet-miasta/

 

 


Metryka strony i historia zmian